Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o wznowieniu pomiarów automatycznych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Kołobrzegu przy ul. Żółkiewskiego

Informujemy o przywróceniu pomiarów automatycznych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Kołobrzegu przy ul. Żółkiewskiego.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe.