Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia dostępu do bieżących wyników pomiarów tlenków azotu na stacji pomiarowej w Jaśle przy ul. Sikorskiego

Informujemy, że wznowiono pomiary tlenków azotu na stacji pomiarowej w Jaśle przy ul. Sikorskiego. Wyniki pomiarów dwutlenku azotu dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/) oraz w aplikacji mobilnej GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”.