Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Żywcu - usunięta.

Informujemy, iż na stacji pomiarowej w Żywcu przy ul. Kopernika wystąpiła awaria, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

Informacje o bieżącej jakości powietrza można pozyskiwać ze stacji w Bielsku-Białej przy ul. Kossak-Szczuckiej oraz ze stacji w Cieszynie przy ul. Chopina w zakresie pyłu zawieszonego PM10.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria została usunięta.