Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu oraz ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (40 µg/m3) dla NO2 w powietrzu za 2024 rok.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku przekroczenia  średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu oraz ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (40 µg/m3) dla NO2 w powietrzu za 2024 rok. 

Pełna treść powiadomień do pobrania znajduje się w załącznikach poniżej.