Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o wznowieniu pomiarów automatycznych ozonu na stacji w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego

Informujemy o przywróceniu w dniu 29.02.2024 r. (godz. 11:00) pomiarów automatycznych ozonu na stacji w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe.