Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o wznowieniu pomiarów automatycznych tlenków azotu na stacji w Widuchowej

Informujemy o przywróceniu w dniu 29.02.2024 r. (godz. 15:00) pomiarów automatycznych tlenków azotu (NO/NO2/NOx) na stacji w Widuchowej.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe.