Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 08.03.2024 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3)  dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 8 marca 2024 r.

Prognozowane przekroczenie obejmuje powiaty: kielecki, starachowicki.

Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.