Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 09.03.2024 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 9 marca 2024 r.

Prognozowane przekroczenie obejmuje: powiat starachowicki.

Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.