Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o wznowieniu pomiarów automatycznych benzenu na stacji w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej

Informujemy o przywróceniu w dniu 07.03.2024 r. pomiarów automatycznych benzenu (C6H6) na stacji w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe.