Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora tlenków azotu na stacji jakości powietrza w Zabrzu - usunięta.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Zabrzu, przy ul. M. Curie-Skłodowskiej, wystąpiła awaria analizatora związków azotu. Podjęte zostaną działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

Informacje o bieżących stężeniach tlenków azotu można pozyskać ze stacji w Katowicach przy ul. Kossutha.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria została usunięta.