Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zaw. PM10 w powietrzu oraz ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zaw. PM2,5 w powietrzu za 2024 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku przekroczenia  średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu oraz ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

Pełna treść powiadomień do pobrania znajduje się w załącznikach poniżej.