Główny inspektorat ochrony środowiska
Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 30.03.2024

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji w Złotym Potoku (103 µg/m3) i spowodowane było napływem zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju (transgraniczny charakter zanieczyszczenia) – napływ pyłów znad Sahary.

Pełna treść powiadomienia do pobrania znajduje się w załączniku poniżej.