Główny inspektorat ochrony środowiska
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 31.03. i 01.04.2024 r.

Prognozowane na dni 31.03. i 01.04.2024 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 obejmują obszar całego województwa śląskiego, ze względu na napływ pyłów znad Sahary.

Pełna treść powiadomienia do pobrania znajduje się w załączniku poniżej.