Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 31.03.2024 r. oraz o ryzyku przekroczenia poziomu informowania w dn. 01.04.2024r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3)  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 31.03.2024 r. oraz o ryzyku przekroczenia poziomu informowania w dniu 01.04.2024r.  na terenie województwa łódzkiego. 

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.