Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 01.04.2024 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach informuje o wystąpieniu w dniu 1 kwietnia 2024 r.:

przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m³) dla pyłu zawieszonego PM10 na stacji:

  • w Połańcu, przy ul. Ruszczańskiej (154,1µg/m³)

przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m³) dla pyłu zawieszonego PM10 na stacjach:

  • w Kielcach przy ul. Jurajskiej (107,0 µg/m³),
  • w Nowinach przy ul. Parkowej (129,1 µg/m3),
  • w Gołuchowie, Ujęcie Wody (113,3 µg/m3),
  • w Łagowie, przy ul. Zapłotniej (113,0 µg/m3),
  • oraz w Starachowicach, przy ul. Złotej (138,0 µg/m3). 

Przyczyną wysokich stężeń pyłów był napływ mas powietrza niosących drobny pył znad Sahary.

Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.