Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu oraz ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w 2024 rok.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku przekroczenia  średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu oraz ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 za 2024 rok.

Pełna treść powiadomień do pobrania znajduje się w załącznikach poniżej.