Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia dostępu do bieżących wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji pomiarowej w Rzeszowie przy ul. Starzyńskiego

Informujemy, że wznowiono pomiary na stacji pomiarowej w Rzeszowie przy ul. Starzyńskiego. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/) oraz w aplikacji mobilnej GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”.