Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia dostępu do bieżących wyników pomiarów ze stacji pomiarowej w Krempnej

Informujemy, że wznowiono pomiary dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu na stacji pomiarowej w Krempnej. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/) oraz w aplikacji mobilnej GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”.