Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Informujemy, że w dniu 11.06.2024 r. od godziny 12:00 wznowiono pomiary pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej (kod stacji: SkPolaRuszcz).

Bieżące dane pomiarowe dostępne są na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.