Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Kielcach przy ul. Targowej

Informujemy, że w dniu 20.06.2024 r. wznowiono pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Kielcach przy ul. Targowej (kod stacji: SkKielTargow).

Bieżące dane pomiarowe dostępne są na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.