Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 2024 rok.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 2024 rok.

Pełna treść powiadomień do pobrania znajduje się w załącznikach poniżej.