Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria urządzenia pomiarowego na stacji pomiarowej w Koninie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że brak wyników NO2, NO i NOx oraz pyłu zawieszonego PM10 ze stacji pomiarowej w Koninie spowodowany jest awarią. Niezwłocznie po usunięciu awarii przesył danych ze stacji na portal krajowy oraz do aplikacji Jakość powietrza w Polsce zostanie przywrócony.