Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria pyłomierza automatycznego PM2,5 na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku wystąpiła awaria pyłomierza automatycznego PM2,5. Podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania i usunięcia awarii.

Informacje o bieżącej jakości powietrza w przypadku pyłu zawieszonego PM2,5 można pozyskać ze stacji w Katowicach przy ul. Kossutha 6.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Praca pyłomierza została przywrócona.