Główny inspektorat ochrony środowiska
Ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w  Katowicach Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na podstawie art. 94 ust.1b ustawy Prawo ochrony środowiska informuje, mając na uwadze ochronę zdrowia ludzi, że od 20 lutego do końca 2020 roku występuje na obszarze województwa śląskiego ryzyko przekroczenia dozwolonej liczby 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dobowej dopuszczalnej 50 µg/m3 pyłu zawieszonego PM10 ustalone wg kryterium liczby przekroczeń z ostatnich 12 miesięcy. Przekroczenia występują w strefie śląskiej, w mieście Częstochowa, w aglomeracjach górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej na niżej wymienionych stanowiskach.

  Nazwa strefy

Lokalizacja stanowiska

Aglomeracja górnośląska (kod strefy PL2401)

Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia

Gliwice, ul. Mewy

Katowice, ul. Kossutha

Katowice, ul. Plebiscytowa/A4

Tychy, ul. Tołstoja

Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej

Aglomeracja rybnicko-jastrzębska (kod strefy PL2402)

Rybnik, ul. Borki

Żory, Os. Gen. Władysława Sikorskiego

miasto Częstochowa (kod strefy PL2404)

Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II

strefa śląska (kod strefy PL2405)

Godów, ul. Gliniki

Knurów, ul. Jedności Narodowej

Lubliniec, ul. Szymały

Myszków, ul. Miedziana

Pszczyna, ul. Bogedaina

Tarnowskie Góry, ul. Litewska

Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego

Żywiec, ul. Kopernika

Główną przyczyną wystąpienia przekroczenia dopuszczalnej liczby 35 dni ze stężeniami dobowymi wyższymi niż 50 µg/m3 jest oddziaływanie emisji ze spalania paliw do celów grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych podczas występowania niekorzystnych warunków meteorologicznych, powodujących kumulowanie się zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery.

Zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” (Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku) na wskazanych obszarach występuje przekroczenie I poziomu ostrzegania – kolor żółty (poziomu informacyjnego i edukacyjnego).