Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie nowych stanowisk na stacjach monitoringu powietrza w Krośnie przy ul. Kletówki, Sanoku przy ul. Sadowej i Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej


Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2021 od 1 stycznia 2021 roku na stacjach w Sanoku przy ul. Sadowej i w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej  uruchomione zostały nowe automatyczne stanowiska pomiarowe pyłu zawieszonego PM10, a na stacji w Krośnie przy ul. Kletówki  uruchomione zostało nowe automatyczne stanowisko pomiarowe pyłu zawieszonego PM2,5.

Stacja monitoringu powietrza w Sanoku przy ul. Sadowej
Dane z automatycznych pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na nowych stanowiskach dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Uruchomienie automatycznych stanowisk pyłu PM10 na stacjach w Sanoku i Tarnobrzewgu Stacja monitoringu powietrza w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiejpozwala na bieżąco analizować stężenia tego zanieczyszczenia w celu informowania społeczeństwa o ryzyku lub przekroczeniu norm określonych dla pyłu PM10, szczególnie w sezonie grzewczym.

Wyniki pomiarów z nowo utworzonych stanowisk uwzględniane będą również w ocenach jakości powietrza, wykonywanych dla strefy  podkarpackiej w województwie podkarpackim.