Główny inspektorat ochrony środowiska
Przeniesienie mobilnej stacji monitoringu powietrza z Ostrowca Świętokrzyskiego do Sandomierza

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2021, mobilna stacja monitoringu powietrza, która w 2020 roku funkcjonowała w Ostrowcu Świętokrzyskim, została przeniesiona w 2021 roku do Sandomierza i zlokalizowana przy ul. Zielnej.

Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, dwutlenek siarki SO2, tlenek węgla CO, ozon O3 oraz manualne pomiary następujących zanieczyszczeń: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5 i benzo(a)piren B(a)P.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”. Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu.

Dodatkowo informujemy, iż miasto Sandomierz znajduje się w tzw. ”strefie świętokrzyskiej” podlegającej ocenom jakości powietrza w województwie świętokrzyskim. Wyniki uzyskane w 2021 roku na stacji mobilnej w Sandomierzu zostaną uwzględnione w ocenie jakości powierza za rok 2021.

Mobilna stacja monitoringu powietrza w Sandomierzu przy ul. Zielnej

Mobilna stacja monitoringu powietrza w Sandomierzu przy ul. Zielnej