Główny inspektorat ochrony środowiska
Przeniesienie mobilnej stacji monitoringu powietrza z Jędrzejowa do Opatowa

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2021, mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza, która w 2020 roku funkcjonowała w Jędrzejowie, w 2021 roku została przeniesiona do Opatowa i zlokalizowana przy ul. Partyzantów.

Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: pył zawieszony PM10 i pył zawieszony PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu B(a)P.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”. Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ .

Dodatkowo informujemy, iż miasto Opatów znajduje się w tzw. ”strefie świętokrzyskiej” podlegającej ocenom jakości powietrza w województwie świętokrzyskim. Wyniki uzyskane w 2021 roku na stacji mobilnej w Opatowie zostaną uwzględnione w ocenie jakości powierza za rok 2021.

Mobilna stacja monitoringu powietrza w Opatowie przy ul. Partyzantów

Mobilna stacja monitoringu powietrza w Opatowie przy ul. Partyzantów

Mobilna stacja monitoringu powietrza w Opatowie przy ul. Partyzantów