Główny inspektorat ochrony środowiska
Przeniesienie mobilnej stacji monitoringu powietrza z Chełmna do Solca Kujawskiego

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2021, w dniu 4 stycznia 2021 roku mobilna stacja monitoringu powietrza, która w 2020 roku funkcjonowała w Chełmnie, została przeniesiona do Solca Kujawskiego i zlokalizowana przy ul. gen. Stefana Roweckiego "Grota" na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.

Na stacji w 2021 roku prowadzone są pomiary automatyczne następujących zanieczyszczeń: pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku azotu, benzenu, toluenu, m,p-ksylenu, o-ksylenu i etylobenzenu.

Wyniki pomiarów dostępne są na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dodatkowo informujemy, iż miasto Solec Kujawski znajduje się w tzw. ”strefie kujawsko - pomorskiej”, dla której wykonywane są oceny jakości powietrza w województwie kujawsko - pomorskim. Wyniki uzyskane w 2021 roku na stacji mobilnej w Solcu Kujawskim będą uwzględniane w ocenie jakości powietrza za rok 2021.

Stacja mobilna w Solcu Kujawskim

Stacja mobilna monitoringu powietrza atmosferycznego w Solcu Kujawskim przy ul. gen. Stefana Roweckiego "Grota"