Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie nowych stanowisk pomiarowych na stacjach monitoringu powietrza w województwie zachodniopomorskim

Uruchomienie nowych stanowisk na stacji monitoringu powietrza w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2021, od 1 stycznia 2021 roku na stacji w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej uruchomione zostały nowe automatyczne stanowiska pomiarowe tlenku węgla CO i benzenu C6H6

Dane z automatycznych pomiarów tlenku węgla CO i benzenu C6H6, na nowych stanowiskach dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Wyniki pomiarów z nowo utworzonych stanowisk uwzględniane będą również w ocenach jakości powietrza, wykonywanych dla strefy miasto Koszalin w województwie zachodniopomorskim.

Stacja monitoringu powietrza w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej
 

 

 

 

 

 

Stacja monitoringu powietrza w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej

 

Uruchomienie nowych stanowisk na stacji monitoringu powietrza w Koszalinie przy ul. Chopina

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2021, od 1 stycznia 2021 roku na stacji w Koszalinie przy Chopina uruchomione zostały nowe manualne stanowiska pomiarowe pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu B(a)P, arsenu As, kadmu Cd, niklu Ni i ołowiu Pb.

Dane z manualnych pomiarów pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu B(a)P, arsenu As, kadmu Cd, niklu Ni i ołowiu Pb, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ. 

Wyniki pomiarów z nowo utworzonych stanowisk uwzględniane będą w ocenach jakości powietrza, wykonywanych dla strefy miasto Koszalin w województwie zachodniopomorskim.
Stacja monitoringu powietrza w Koszalinie przy ul. Chopina

 

 

 

 

 

 

Stacja monitoringu powietrza w Koszalinie przy ul. Chopina