Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie nowego stanowiska na stacji monitoringu powietrza w Łasku ul. Narutowicza 28

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2021 (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/monitoring), od 15 stycznia 2021 roku na stacji
w Łasku przy ul. Narutowicza 28 uruchomione zostało nowe automatyczne stanowisko pomiarowe benzenu C6H6.

Dane z automatycznych pomiarów benzenu na nowym stanowisku dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych  (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current) Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Wyniki pomiarów z nowo utworzonego stanowiska uwzględniane będą również w ocenach jakości powietrza, wykonywanych dla strefy łódzkiej w województwie łódzkim.

 

Stacja monitoringu powietrza w Łasku przy ul. Narutowicza 28