Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie nowych stanowisk na stacjach monitoringu powietrza w Gliwicach i Żywcu

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2021, z początkiem 2021 roku na stacjach w Gliwicach przy ul. Mewy i Żywcu przy ul. Kopernika uruchomione zostały nowe automatyczne stanowiska pomiarowe benzenu C6H6.

Dane z automatycznych pomiarów benzenu C6H6, na nowych stanowiskach dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Wyniki pomiarów z nowo utworzonych stanowisk uwzględniane będą również w ocenach jakości powietrza, wykonywanych dla strefy aglomeracja górnośląska (benzen C6H6
w Gliwicach
) i dla strefy śląskiej (benzen C6H6 w Żywcu) w województwie śląskim.

Stacja monitoringu powietrza w Gliwicach przy ul. Mewy

Stacja monitoringu powietrza w Żywcu przy ul. Kopernika