Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie informuje o wystąpieniu ryzyka przekroczenia w dniu 10.02.2021 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10
(100 µg/m3) na terenie miasta Szczecin.

Przyczyną wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora komunalno-bytowego.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.