Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2021 r. na terenie województwa dolnośląskiego wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w:

- Jeleniej Górze - stężenie średniodobowe wynosiło 104 µg/m3

- Kłodzku - stężenie średniodobowe wynosiło 117 µg/m3

- Legnicy - stężenie średniodobowe wynosiło 113 µg/m3

- Lubaniu - stężenie średniodobowe wynosiło 112 µg/m3

- Nowej Rudzie - stężenie średniodobowe wynosiło.: 146 µg/m3

- Środzie Śląskiej- stężenie średniodobowe wynosiło.: 105 µg/m3

- Wrocławiu - stężenie średniodobowe wynosiło.: 117 µg/m3

W dniu 26.02.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).  Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiat kłodzki.

Prognoza na dzień 27.02.2021 r. zakłada poprawę jakości powietrza.