Główny inspektorat ochrony środowiska
Przeniesienie mobilnej stacji monitoringu powietrza z Poznania (ul. Żelazna) do Szamotuł (ul. Kołłątaja)

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2021, mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza, która do końca lutego 2021 roku funkcjonowała w Poznaniu przy ul. Żelaznej , w marcu 2021 roku została przeniesiona do Szamotuł (gmina Szamotuły, powiat szamotulski) i zlokalizowana przy ul. Kołłątaja 1, na terenie Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy.
Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz tlenków azotu (NO, NO2, NOx).
Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.
Dodatkowo informujemy, że miejscowość Szamotuły znajduje się w ”strefie wielkopolskiej” podlegającej ocenom jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Wyniki uzyskane w 2021 roku na stacji mobilnej w Szamotułach zostaną uwzględniane w ocenie jakości powierza za rok 2021.

Mobilna stacja monitoringu jakości powietrza w Szamotułach przy ul. Kołłątaja