Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10

W dniu 26 marca 2021 r. na terenie województwa dolnośląskiego wystąpiło przekroczenie:

  • poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w Nowej Rudzie - stężenie średniodobowe wynosiło 107 µg/m3 i Kostrzy (powiat świdnicki) - stężenie średniodobowe wynosiło 107 µg/m3.

W kolejnym dniu przewiduje się poprawę jakości powietrza.