Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu w roku 2021.