Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów pyłów zawieszonych na stacji pomiarowej w Kłodzku

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary na  stacji monitoringu jakości powietrza w Kłodzku przy ul. Szkolnej. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/).