Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria urządzenia pomiarowego - Poznań ul. Dąbrowskiego
Awaria urządzenia pomiarowego - Poznań ul. Dąbrowskiego

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że brak wyników benzenu ze stacji pomiarowej w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego spowodowany jest awarią urządzeń pomiarowych. Niezwłocznie po usunięciu awarii przesył danych ze stacji na portal wojewódzki i krajowy oraz do aplikacji Jakość powietrza w Polsce zostanie przywrócony.