Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora BTEX w Oświęcimiu.

Informujemy, że brak pomiarów beznzenu na stacji Oświęcim, ul. Bema spowodowany jest awarią nalizatora BTEX.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.