Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria stacji w Zabierzowie.

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji Zabierzów, ul. Wapienna spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.