Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria urządzenia pomiarowego na stacji w Gołdapii

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie informuje, o awarii  analizatora mierzącego zanieczyszczenie SO2 na stacji w Gołdapii.Awaria może portwać kilka dni.