Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji Kraków ul. Bulwarowa

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji Kraków, ul. Bulwarowa spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.