Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria miernika PM10 w Myślenicach i NOx w Szarowie

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji Myślenice i tlenków azotu w Szarowie spowodowany jest awarią mierników.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.