Główny inspektorat ochrony środowiska
Przerwa w prezentacji danych w zakresie jakości powietrza na tablicy świetlnej znajdującej się w Katowicach przy ul. Plebiscytowej/Jagiellońskiej

Informujemy, iż ze względu na problemy z łącznością nie są prezentowane dane w zakresie jakości powietrza na tablicy świetlnej znajdującej się na budynku WFOŚiGW, przy skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej z ul. Plebiscytową w Katowicach.

Podjęte zostaną działania w kierunku usunięcia zaistniałych problemów i ponownego uruchomienia tablicy.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.