Główny inspektorat ochrony środowiska
Przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów tlenku węgla ze stacji komunikacyjnej w Kielcach przy ul. Warszawskiej

Informujemy, że w dniach 7-11 czerwca 2021 r. wystąpi przerwa w prezentowaniu wyników pomiarów tlenku węgla na stacji komunikacyjnej zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Warszawskiej.

W tych dniach analizator CO bierze udział w badaniach porównawczych prowadzonych dla mierników gazowych w Krajowym Laboratorium Referencyjnym do spraw jakości powietrza atmosferycznego w Krakowie.