Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria miernika w Nowym Sączu

Informujemy, że brak pomiarów dwutlenku siarki na stacji w Nowym Sączu spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.