Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Krakowie os. Piastów
 

Informujemy, że brak wyników pomiarów jakości powietrza na stacji Kraków os. Piastów, spowodowany jest awarią systemu łączności.

Przepływ danych zostanie wznowiony w możliwie jak najkrótszym czasie.