Główny inspektorat ochrony środowiska
Błędny wynik pomiaru pyłu PM10 na stacji Kraków os. Piastów

Informujemy, że stężenie pyłu zawieszonego PM10 zanotowane o godzinie 13:00 w dniu dzisiejszym (14.06.2021 r.) na stacji pomiarowej zlokalizowanej w Krakowie na os. Piastów o wartości 141 µg/m3, po dokonaniu wstępnej weryfikacji zostało uznane za nieważne. Błędny odczyt spowodowany został pracami technicznymi prowadzonymi na stacji.