Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu za 2021 rok

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu.

Pełna treść powiadomień do pobrania znajduje się w załącznikach poniżej.