Główny inspektorat ochrony środowiska
Planowana przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów w dniu 5 sierpnia
Informujemy, że w związku z pracami serwisowymi na bazie danych zapewniającej transmisję wyników pomiarów ze stacji monitoringu jakości powietrza, w dniu 5 sierpnia planowana jest przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów jakości powietrza w województwie zwarmińsko-mazurskim poprzez Portal Jakość Powietrza GIOŚ, aplikację mobilną "Jakość powietrza w Polsce", a także przerwa w dostępie do danych w aplikacjach korzystających z publicznego interfejsu programistycznego API.Prace  serwisowe mogą potrwać do godzin wieczornych, w wyjątkowych przypadkach może wystąpić konieczność kontynuowania prac również w dniu kolejnym. Jednocześnie informujemy, że podczas prac serwisowych dane pomiarowe będą gromadzone i zostaną udostępnione po ich zakończeniu.
Przepraszamy za utrudnienia.